strona główna  |  e-mail  |  kontakt   |  szukaj  

 

 

 

 


 

 
Instalacja oraz użycie klucza hardwarowego (dongle)

Zapewnienie uprawnień poszczególnych użytkowników jest w programie PARTsolutions realizowane za pomocą klucza hardwarowego podłączanego do portu USB lub złączy równoległych LPT oraz do plików LIC należących do tego klucza. Chodzi o uprawnienia dotyczące:

- liczby użytkowników i rodzaju licencji (system CAD, standard / floating itp.)

- dostępu do poszczególnych katalogów

- dostępu do poszczególnych narzędzi (edytowanie ułożonych części, stwarzanie i wkładanie nowych części itp.)

- okresu zastosowania (według z góry zapłaconego wsparcia technicznego)

Podczas instalowania klucza trzeba przeprowadzić następne kroki:

1) zainstalować driver dla klucza Rainbow: ...\Program Files\Cadenas\Software\Lic \DongleDriver\SETUP.exe.

Jeżeli podczas pierwotnej instalacji oznakowaliście możliwość "instalowanie wsparcia dla klucza hardwarowego", instalacja przebiegnie automatycznie. Jeżeli tak nie zrobiliście, otwórzcie program manualnie.

2) skopiować dostarczony plik licencyjny Default.CLI do folderów ...\Program Files\ Cadenas\Software\Lic oraz ...\Program Files\Cadenas\Software\Lic\Keys

3) podłączyć klucz hardwarowy do odpowiedniego portu USB lub złącza LPT

W tej oto fazie miała by zostać instalacja skończona. PARTdataManager miał by funkcjonować poprawnie, można przeglądać poszczególne katalogi.

Jeżeli coś nie działa

Jeżeli coś nie działa, np. zespół części w PARTdataManagerowi jest koloru szarego i nie umożliwia otwarcia, lub jakikolwiek inny wypadek, trzeba podjąć następne kroki:

4) musi istnieć folder z instalacją dla klucza Rainbow ...\Program Files\Rainbow\ Technologies\Sentinel System Driver\

5) po otwarciu pliku SetupSysDriver musi po oznakowaniu Configure Driver być widoczny odpowiedni port USB (równoległy ECP lub USB, nie wprowadzamy żadnych zmian) i równoległy driver musi być otwarty również dla klucza USB (!), także na dolnym przycisku musi pojawić się napis "Stop NT paralel driver" (nie zatrzymujemy, jeżeli nacisnęliście, ponownie włączcie).

6) klucz USB musi być widoczny w Control Panel - System Panel - Device manager - universal Serial Bus controllers w postaci "Rainbow USB SuperPro"

7) po otwarciu managera licencji …\Program Files\Cadenas\Software\Lic\x86\ LicMan.exe oraz wyboru "Local computer" na lewo w folderze Category musi system w prawym oknie po ustawieniu radio-buttona jako Host ID source Donge i wyświetlić jego numer, identyczny z numerem na naklejce na dolnej części klucza (np.: 00000000125).

8) po ustawieniu Category: Licences i File: default muszą być w prawym oknie Product identifier widoczne poszczególne pozycje licencyjne oznakowane w linijce po prawej stronie statusem OK (zielony kolor).

Jeżeli nawet teraz nie udało się w pełni uruchomić PARTsolutions z kluczem hardwarowym, trzeba zwrócić się do nas telefonicznie +420 476 140 923 lub mailem czy też za pomocą ICQ pod numerem 101759612.

Prosimy nie zapomnieć wpisać numer punktu wyżej opisanego sposobu instalacji, w którym nastąpiły kłopoty oraz krótki opis Waszego systemu.