strona główna  |  e-mail  |  kontakt   |  szukaj  

 

 

 

 


 

 
Instalace plovoucí (floating) licence

O dynamické přidělování plovoucích licencí se stará služba CADENAS FLM V8, která musí běžet nejlépe nepřetržitě na některém z počítačů. Tento počítač přitom nemusí být nutně počítačem, na kterém jsou v rámci síťové instalace nainstalována data.

FLM (Floating Licence Manager) server se na daný počítač instaluje z instalačního CD1 z adresáře SERVER spuštěním souboru FLMSERVER.EXE. Pro instalaci je třeba mít práva lokálního administrátora.

Po instalaci se přesvědčte, že služba skutečně běží, tj. otevřete Control panel -> Administrative tolls -> Services a tam by měla být služba viditelná jako CADENAS FLM V8. Služba musí být zároveň spuštěná a logicky by měla mít i status "spustit automaticky".

Na závěr instalace FLM serveru nakopírujte dodaný soubor default.cli do adresáře .../cadenas_flm/lic/keys.

 

Po instalaci FLM serveru je třeba provést nastavení na straně klienta za pomoci Licenčního manageru (Start -> Programs -> Cadenas -> Licence -> Licenční manager). Stisknutím tlačítka Použít licenční server na toolbaru se v levém sloupci manageru objeví řádky Seznam FLM serverů a Požadavky na FLM.

Kliknutím na Seznam FLM serverů se zobrazí seznam, zpočátku bez jakéhokoliv záznamu.

Server se přidá vyhledáním serveru po stisknutí tlačítka + (dole).

V následujícím dialogu se provede tlačítkem vyhledání daného serveru a výběr se potvrdí tlačítkem OK.

 

Vybraný server se musí objevit v okně licenčního manageru. Protože v seznamu může být uvedeno licenčních serverů více (hlavní a záložní), je třeba příslušný řádek vyselektovat a poté prověřit spojení se serverem pomocí tlačítka vpravo dole. Přitom se text ve sloupcích Typ a Modus musí změnit na MASTER.

Na závěr je nezbytné celou konfiguraci uložit.

Pokud při instalaci na klientské straně došlo k nějakým potížím, například se spojením na FLM server, je třeba prověřit, zda funguje správně DNS systém a zda se počítače z obou stran (server -> klient i klient -> server) "vidí" při vzájemném volání za použití názvu počítače.

V této souvislosti již byly zaznamenány problémy v souvislosti s defaultním nastavením firewallu na systému s Windows XP SP2, příslušné omezení firewallu bylo nutné manuálně vypnout.

 

Spojení s FLM serverem je a získání informací o jím poskytovaných licencích je možné kdykoliv porvěřit pomoci Licenčního manageru následovně:

Ve složce FLMserver / Licence by měla být viditelná jednotlivá oprávnění, která musí mít mít pro správý chod PARTsolutions status OK.