strona główna  |  e-mail  |  kontakt   |  szukaj  

 

 

 

 


 

 
PLMsolutions – łatwy dostęp do systemu informacyjnego

PARTsolutions jako inteligentna nadbudowa katalogowa nie służy tylko jednemu celu. Jest ona częścią kompleksowego rozwiązania firmy Cadenas, które dzięki swojemu konceptowi a modułam umożliwia realizację rozwiązań w różnych podziałkach, wyużywanych  w zasięgu od jedynego stanowiska CAD aż po firmowy management części. Ta rozszerzona wersja prezentuje się pod oznaczeniem PLMsolutions (niekiedy też jako ERPsolutions).

Podstawową własnością PLMsolutions jest logiczne połączenie części zawartych w PARTsolutions z bazą danych .Dzięki temu jest możliwe do tabel zawierających części dodanie własne pola, które mogą być dopełnione własnymi dasty albo danymi importowanymi z zakładowego  systemu informacyjnego (składowego,...). PLMsolutions stwarza szereg nowych możliwości jak dla konstruktorów tak i dla managementu firmy.

W niżej podanych punktach przedstawiono kilka praktycznych rozwiązań jak wykorzystać PLMsolutions. Opis zestawiono od najprostszego zastosowania aż po bardziej skoplikowane.

 

1) Przyłączenie własnych informacji do istniejących części

W związku z wykorzystaniem PART solutions, często spotykamy się z żądaniami zmiany nazwy części tak, aby zgadzały się z wymaganiami danej firmy a także aby było możliwe wkładanie informacji uzupełniających (nazwy równoważnych ČSN itp.) Najlepszym więc rozwiązaniem są „ własne pola”.

 

2) Definicje grup pracowniczych oraz  wykorzystanie  reguł obowiązujących  w danej grupie

Pierwszą widoczną zmianą w PARTdataManageru uruchomionego w ramach PLMsolutions

jest okno przeznaczone dla zgłaszającego się użytkownika. Pojedynczy użytkownicy są przyszeregowani do grup, do których potem łatwo dołączyć uprawnienia pojedynczych części czy grup części. W ten sposób da się ograniczyć zbiór części wykorzystywanych przez różne grupy konstruktorów tak aby przy konstruowaniu wyrobów były użyte części standartowe w rozumnym zakresie.

 

3) Połączenie tabel zawierających części z informacjami z własnego składu i zaopatrzeniem

Przy połączeniu z bazą danych istniejącego zakładowego systemu magazynowania czy ERP, nic nie stoji na przeszkodzie aby np.konstruktor w PARTdataManager na bieżąco wedział, ile jeszcze ma części w magazynie , za jaką cenę oraz dalsze informacje. Dzięki temu może dział zaopatrzenia zarezerwować do przodu w konstrukcji wykorzystanych części aby były do dyspozycji podczas rozpoczęcia produkcji.

Połączenie tabel jest możliwe na poziomie własnych, naturalnych części, także nie ma problemu aby więzi między konstruowanym wyrobem a systemem składowym, były na poziomie rzeczywiście wszystkich części wykorzystanych w czasie konstrukcji.

 

4) Zaawansowany management części

Dzięki wyszukiwaniu części za pomocą podobieńst geometrycznych oraz dalszym własnościom PARTsolutions, możliwe są do realizacji zaawansowane systemy PLM z funkcjami wyszukiwania dublowanych części np. w różnych składach  gdziekolwiek na świecie. Wykorzystanie tych funkcji w takich firmach jak Boeing, Chrysler itp. przyniosło wyraźną obniżkę kosztów nabywania niektórych części oraz kosztów konserwacji odpowiednich mejsc składowych.

 


PLMsolutions lite

PLMsolutions lite jest najmniejszą wersją tego rozwiązania.

Umożliwia dołączyć maksymalnie 2 pola użytkowe, nie umożliwia administrację użytkowników i skupin ani tworzenie różnych wybranych filtrów.

 

Ale i tak jest to dość skuteczne narzędzie , które tworzy lub przejmuje we firmie już znane nazwy części, a także definiuje zbiór części eksportowanych do systemu CAD oraz prowadzi management części i grup katalogowych.

Istotną zaletą PLMsolutions lite jest  korzystanie automatycznie za darmo przez użytkowników, którzy zakupili przynajmniej 5 licencji PARTsolutions.

 


PLMsolutions standard

Wersja standartowa PLMsolutions umożliwia pracować z 10- tym użytkownikiem za pomocą definiowanych poli oraz zarządzać dalszymi użytkownikami i ich grupami. Do tych grup można przyłączyć różne filtry, które powodują , że odpowiedni użytkownik PARTsolutions potem może widzieć jedynie te części, które potrzebuje do swojej konstrukcji.

Wyżej przedstawiona wersja może być wyużyta jedynie na jednym miejscu, dlatego że nie może z nią pracować dystrybucyjny management części  np. w ramach ośrodków Praga, Brno, Bratysława.

 


PLMsolutions professional

Ta najwyższa wersja nie posiada wyżej wymienione ograniczenia.Tabele PARTsolutions mogą mieć dowolne ilości poli definiowanych  przez użytkownika, a także z tej wersji można korzystać w nieograniczonych ilością miejscach pracowniczych, filiach  czy też firmach partnerskich w ramach wspólnego managementu części.

Przytoczony sposób wykorzystują firmy takie jak: Boeing, Chrysler itp.