strona główna  |  e-mail  |  kontakt   |  szukaj      

 

 

 


 

 
A K T U A L N O Ś C I :


22. 12. 2006: instalacja dodatku dla języka polskego

1) Zainstaluj PARTsolutions w angielskiej lub niemieckiej wersji językowej z pierwszej płyty DVD (8.1.04 Windows)

 

2) Pobierz plik polish.cip (5 MB) i uruchom go. Naciśnij przycisk Instaluj w celu zainstalowania wersji polskiej. Po wyświetleniu komunikatu "Dane zostały zainstalowane", naciśnij przycisk Wyjście.

 

3) Uruchom PARTindex (Programy -> Cadenas > PARTsolutions -> PARTindex) i w rozwijanym polu zmień język na polski.

 

4) Zamknij PARTindex

 

5) Otwórz PARTadmin (Programy -> Cadenas -> PARTsolutions -> PARTadmin) i ustaw $CADENAS_USER\partsolu.cfg IsAdmin=YES. Następnie naciśnij przycisk Zapisz na pasku narzędziowym.

 

6) Otwórz teraz PARTindex. Program powinien być już z polskim tekstem.

Naciśnij przycisk "Generuj nowy indeks". Nowy indeks dla polskiej wersji zostanie wygenerowany.

 

7) Wszystkie moduły PARTsolutions są gotowe do pracy w języku polskim.

 

8) Zainstaluj pozostałe katalogi Mechanical DVD 1+2 nie bezpośrednio z DVD, ale z PARTcip. Otwórz PARTdataManager (Program -> Cadenas -> PARTsolutions -> PARTdataManager) i menu Dodatki -> PARTcip. Naciśnij przycisk "Otwórz" i w katalogu Katalogi na DVD wybierz krok po kroku wszystkie katalogi CIP. Następnie kliknij "Instaluj".

Uwaga: Musi być zaznaczona opcja wyboru języka "polski"!