strona główna  |  e-mail  |  kontakt   |  szukaj  

 

 

 

 


 

 
PARTconnection

PARTconnection jest specjalistycznym narzędziem, wytwarzającym połączenia gwintowe. Połączenia gwintowe można wytwarzać jako przelotową bądź wkręconą śrubę. Grubość łączonych materiałów jest przejmowana ze systemów CAD. W czasie importu połączenia gwintowego do CAD dochodzi w łączonych materiałach automatycznie do generowania otworów, ewentualnie gwintów. Sruby, nakrętki, podkładki pod otwory oraz gwinty, można wybierać z szerokiej propozycji norm.

Podobnie jak pozostałe moduły, i PARTconnection zawiera szereg rozwiniętych funkcji. Na przykład długość śruby jest wybierana automatycznie tak, aby koniec gwintu wystający poza nakrętkę nie był za bardzo długi ale ani zbyt krótki, aby nie zagrażał pewności połączenia. Zgodnie z prawidłami normalizacyjnymi i typem materiału (stal, aluminium...) wybiera się także głębokość gwintu wkrąconego połączenia.

Raz wytworzone połączenie można włożyć do rysunku kilkakrotnie, na przykład kołnierz. W rysunku jest generowanych N poszczególnych łączeń. Dowolne łączenie (tak samo jak każdą inną włożoną część) można kiedykolwiek zmienić. W takim przypadku po poleceniu ze środowiska CAD "replace part", otwiera się  projektowe okno PARTconnection z rysunkiem istniejącego łączenia, które można zmienić i znowu włożyć do rysunku.

PART connection nie przeprowadza żadne obliczenia, dlatego wymiarowane połączenia musi konstruktor przeprowadzić osobno.