strona główna  |  e-mail  |  kontakt   |  szukaj  

 

 

 

 


 

 
Obliczanie czę¶ci maszynowych

PARTsolutions wspomaga obliczenia trzech podstawowych  typu czę¶ci maszyn: ¶rub, czopu i nitów. Na końcu obliczenia można automatycznie przej¶ć do wła¶ciwego katalogu, gdzie znajdziemy czę¶ć odpowiadaj±c± wcze¶niej¶ym obliczeniom.

Przytoczone obliczenia  odnosz± się do czę¶ci zapisanych w katalogach czę¶ci normalizowanych zgodnie z DIN EN ISO w dziale Asistant.

 

 

Dla każdego rodzaju obliczenia s± warto¶ci siłowe, parametry materiałowe oraz typ wyszukiwanych czę¶ci (np.¶ruba z łbem sze¶ciok±tnym) wkładane do odpowiednich poli  a po naci¶nięciu klawisza rozpoczynaj±cego obliczenia, dochodzi do przedstawienia charakterystycznych końcowych wyników (¶rednica rdzenia ¶ruby itp.) oraz do wyboru grupy odpowiadaj±cych czę¶ci. Po naci¶nięciu  na dan± czę¶ć dojdzie do otwarcia szczegółu w odpowiednim katalogu.

 

Ciekawe jest technologiczne rozwi±zanie poł±czenia modułów obliczeniowych z PARTdataManager.

Pojedyncze moduły obliczeniowe s± tworzone  przy pomocy formularzy HTML ,poł±czonymi  z pomoc± modułów obliczeniowych VBA do stosownego pogranicza PARTdataManager. Czę¶ci± składow± instalacji PART solutions jest także maly http serwer, zabezpieczaj±cy interpretacie HTML. Z wyżej wymienionych tre¶ci wynika , że istnieje możliwo¶ć stosunkowo łatwego tworzenia ogólnych albo ukierunkowanych modułów obliczeniowych.

 


FEM - výpočet metodou konečných prvků

PARTsolutions obsahuje i jednoduchý nástroj (Menu -> Ostatní -> FEM) pro výpočet napjatosti 3D dílů metodou konečných prvků (Finite Element Methode) použitelný na tělesa bez vnitřních kinematických vazeb.

Po rozdělení objektu na jednotlivé elemetární prvky, jejichž velikost lze nastavit, je třeba určit pevné body a působiště a velikost zatěžující síly. poté je již možné spustit výpočet (ccs solver) a počkat několik okamžiků na výsledek.

 

 

Zadání jednoduchého zatížení zpravidly nečiní problém, horší je to se zadáním spojitých zatížení, kroutících momentů, zatížením na vnitřních plochách a podobně. Proto je modul FEM pouze jakýmsi "dárkem navíc", který v jednoduchých případech umožní vizualizaci napjatosti a výsledných deformací, v řádném případě jej však není možné považovat za nástroj pro profesionáslní inženýrskou činnost.